Mnoge sam obale plavio,
    mnogim sam morima snaga bio,
    rečnim se sprudovima igrao,
    jezerskim plažama penio,
    i svuda, baš svuda,
    samo jedan beli žal tražio,
    nežni žal sa školjkom
    u kojoj biser čeka
    samo ja da ga vidim.