Matematički problem:
Danas je majka 21 godinu starija od svog deteta.
Za 6 godina, majka će biti 5 puta starija od deteta.
Pitanje: Gde je otac tog deteta sada?

Ovo je pravi matematički problem, nije vic!
Rešenje je dole, ali probajte rešiti sami.


REŠENJE :
Danas je sin star X godina, a majka Y godina, znači:

 X+21=Y ( majka je od deteta starija 21 godinu )

Za 6 godina, stanje je sledeće:
5(X+6)=Y+6 ( nakon 6 godina majka je pet puta starija od sina )

________________________________________________________________

X+21=Y
5(X+6)=Y+6
5(X+6)=(X+21)+6
5X+30=X+21+6
5X-X=21+6-30
4X=-3
X=-3/4  godine = - 9 meseci

Odgovor:
Sada dete ima minus devet meseci, znači tata je na mami.