Da se vreme vrati
da li bih nešto
popraviti mogla?
Da li bih manje pričala,
više ljubila,
manje očekivala,
više dobijala?
Da li bih ljubav
lakše čitala
iz očiju,
iz pokreta?
I s manje grešaka
sebi samoj
zagorčavala?