Sanjam...
moje more


valcer s njim

decu

polja makova

sladoled

belu ružu sa zlatnim srcem

Ma, ja uvek sanjam...