Вечен пријател

 

Имам пријател

со вечна душа. 

 

 Има пријател

со вечна насмевка.

 

Има пријател

со вечна ведрина.

 

Имам пријател

вечен

 

и затоа

вечно ке го чувам.

 

 

Za pedesetplus specijalno pesma mlade makedonske pesnikinje  Biljane Trpenoske, koja je imala 16 godina kad je izdala svoju prvu zbirku pesama.