(prva, ona koja donosi radost)

 

Laka kao pahulja svile

Ako ne vjeruješ pogledaj

Ruke sa prstima mora

A modrina sjaji iz njenih očiju

 

(druga, vatru takvu vidio nisi)

 

Nikada takve vidio nisi

Obla i crna kao morske obale noću

Rtova mekih što pružaju se zvijezdama

Ah, pogledaj vulkanu slična

 

(treća, nimfama slična)

 

Davno takve ne rodi more

Ima joj priziva toplinu

Ni jedna njoj slična nije

A hod njezin je kao ptice let

 

(Željko Kuluz)