(Kad mjesec plovi mornari šetaju – mornarska uzrečica)

 

Kad mornari plove

Mjesec šetajuć srebren’

poljubce prosipa  morem.

 

Mornari ih u svoje

modre mornarske vreće

grabe.

 

(More se ziba)

 

Mjesec kad plovi

mornari ljube,

beskrajno ljube

svoje drage.

 

Srebrene poljubce

iz svoje modre

mornarske vreće

vade.

 

(More se pjeni)

 

Kad mjesec plovi

mornari šetaju

svoje drage

 

(Kuluz)

Obećano Baladaševiću