Zvezdo nebeska,

Reci, nemoj ćutati

Misli moje da li Te dotiču?

Da li i tebe lik moj progoni?

 

Lik tvoj, ja urezujem.

Dleto klizi, kristal puca

Gledaju me drage oči,

A bio je  - tek kamen neki.

 

Teški čekić divlja

Udarci jaki, obrisi nežni

Kristalna prašina klizi

Da li je to kamen boli?

 

Lik tvoj, ikona urezana u meni

Svetlost sveća na oltaru sreće

Moje svetlo, moja tama

Melem i ljuta rana.

 

(J. Ikonomovski  je pesmu posvetio Pigmalionu koji ljubav svoju iz kamena stvara,

a danas je ona za Krilaandjela, koji ovde anđeoske stihove piše.