Tišina, oblaci crni

Dva srebrna krila u omči vezana

 

Tri brezova lista u jelovoj šumi

                   izgubljena

Na obali kamen, u belom mesu

                   pukotina.

Mlada žena sobom obuzeta

Tamna voda vetrom nenačeta

Moja duša strepnjom uzburkana

 

 

J. Ikonomovski, 1986.

Za  Osejavu