Znate li da Casper radi 24 sata dnevno? Ne znate? Nemoguće. Evo, dajem dokaz. Na Zlatiboru, na Partizanskim vodama, u centru postoji ovaj lokal. Radi non stop, kao što i naš dobri duh radi...jeste li bili kod Casper?