Koliko je samo bilo

i biće

priča o ženskom karakteru!

I o muškom, takođe.

Kao da su žene s Venere,

a muškarci s Marsa.

Ipak, to su samo

dve polovine

iste jabuke,

i najlepše je

kad se jabuka

sastavi bez pukotina! 

A možemo li to  isto reći na smešniji način?

Mladog i uspešnog muškarca,
sa rešenim materijalnim i stambenim pitanjem,
simpatičnog i veselog, velikodušnog i odanog,
koji ne pije, ne puši i nije narkoman,
sa smislom za humor, načitanog i zabavnog,
heteroseksualnog, s atletskim telom,
neoženjenog, bez dece i bez kamare dosadne rodbine...
SAMO HOĆU DA VIDIM!!!