Nekada davno Darvin je napisao "Poreklo vrsta" i prodrmao nauku. Ja nemam nameru da prodrmam nikoga, i da me ne bi Saki pitala odakle mi ideja, odmah da priznam: od Baladaševića. Kad sam u petak pisala o Xeniji, on mi je pomogao nalaženjem porekla imena Xenija. Zapitah se onda šta moje ime znači, ustvari, podsetih se. Ako posmatram skraćenu verziju imena Ana, potiče od hebrejskog Hannah, što znači "blagorodna". Više mi se dopada skraćeno ime. Ako gledamo puno ime Anka, nalazim da je to narodno srpsko ime, nastalo kao varijanta od imena Ana. Valja dopustiti i mogućnost da je arapskog porekla sa značenjem "zamišljena ogromna ptica". Pomen imena sačuvan je u zapisima iz srednjeg  veka, što svedoči o njegovoj starini. E sad, često sam zamišljena, mogu se posmatrati kao ogromna, ali ptica nisam, osim kad sanjam, i letim kao ptica beskrajnim prostranstvima sanjarenja. A da li sam blagorodna? Moji stari prijatelji kažu da jesam, a moja zakonska polovina se ne slaže s  time. Prijatelji su u većini...

Šta znači vaše ime? Kako je nastalo? Znate li ili ćete tek potražiti poreklo vašeg imena? Dopada li vam se ili biste ga rado menjali?