Kad bismo mogli celokupno svetsko čovečanstvo svesti na selo sa stotinu stanovnika, a poštujući proporcije svih postojećih naroda sveta, selo bi bilo ovako sastavljeno:
-57 Azijata
-21 Evropljanin
-14 Amerikanaca (severnih i južnih)
-8 Afrikanaca
-52 bi bile žene
-48 muškaraca
-70 ne-belaca
-30 belaca
-70 ne-hrišćana
-30 hrišćana
-89 heteroseksualaca
-11 homoseksualaca

-6 osoba bi posedovalo 59% sveukupnog svetskog
   bogatstva i svih 6 bi bilo iz USA.
-80 bi ih živelo u kućama bez osnovnih uslova stanovanja
-70 bi ih bilo nepismenih
-50 bi bilo neishranjeno
-1 bi umirao
-1 bi se rađao
-1 bi imao kompjuter
-1 (da, samo 1) bi posedovao diplomu.
Ako se posmatra svet u svetlu ovih podataka, potreba prihvaćanja, razumevanja, saosećanja i edukacije postaje očigledna. Razmislite i o ovome:
Ako ste se jutros probudili zdraviji no bolesniji, srećniji ste od milion ljudi koji neće dočekati sledeću nedelju. Ako nikad niste osetili opasnost bitke, osamljenost zatočeništva, agoniju mučenja, ugrize gladi, srećniji ste od 500 miliona stanovnika ovog sveta.
Ako možete otići u crkvu bez straha da vam prete, hapse, muče ili vas ubiju, srećniji ste od 3 MILIJARDE ljudi ovoga sveta. Ako u vašem frižideru ima hrane, na vama odeće, nad
glavom imate krov i krevet u koji ćete leći, bogatiji ste od 75% stanovnika ovog sveta.
Ako imate račun u banci, novac u novčaniku i nešto sitniša okolo u nekoj kutijici, pripadate
među 8% najbolje stojećih ljudi na svetu. Ako su vam roditelji još živi, a uz to još uvek u
braku, spadate među uistinu retke osobe. Ako možete pročitati ovaj post, upravo ste trostruko blagoslovljeni: jer je neko mislio na vas, jer ne spadate među 2 milijarde onih koji ne znaju čitati i jer imate kompjuter.

Neko je jednom kazao: Radi kao da ti novac nije  potreban.
Voli kao da ti niko nikad nije naneo bol.
Pleši kao da te niko ne gleda.
Pevaj kao da te niko ne čuje.
Živi kao da je Raj na Zemlji.