Prvo su 1991. godine 4 nefrologa (Srbin, Makedonac, Tučin i Bugarin) potpisala incijativu da se osnuje BANTAO, nefrološka asocijacija balkanskih gradova, jer zemlje se menjaju, a gradovi ostaju. Danas je BANTAO moćna asocijacija koja je priznati deo evropske nefrološke porodice i čiji kongresi su uzor kako se sa mnogo tolerancije i dobre volje mogu naučni rezultati prenositi svima na Balkanu. Sledeći korak je napravljen na svetskom nefrološkom kongresu u Milanu pre nekoliko dana, kada je održano 7 sesija na nacionalnim jezicima (portugalski, španski, turski, poljski, francuski, italijanski). Sedma sesija održana je na srpskohrvatskom jeziku. Niste znali da taj jezik još postoji? Govorile su se razne njegove varijante na prostoru bivše Jugoslavije i svi su se odlično razumeli. Na inicijativu Makedonca, pozvano je 8 predavača, po dva iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije, koji su svoje nefrološke rezultate izneli na nekoj varijanti srpskog ili hrvatskog jezika. I svi su se sjajno razumeli, i svi su učesnici zaključili da se radi o istorijskoj sesiji. Eh, kad bi političari bili nefrolozi!