Siđi
sa oblaka snova
kišom želja
u moj
prazan san.
Dođi
zapleši sa mnom
ples zanosa
ples života.
Dođi
ispuni srce
nahrani dušu
podigni leptire
u telu.
Dođi
i ostani.