Želim
tvoje ruke na mom telu
tvoj dah na mom vratu
tvoje usne sa mojima
nerazdvojne.
Žalim
što usne tvoje
nikada više
nikoga
ljubiti neće.
Ni mene ni druge.