ZAPISUJ BODOVE NA PAPIR I SABERI IH NA KRAJU TESTA!!!

1. Jesi li lep?
a) Da (1 bod)
b) Ne (0 bodova)

2. Jesi li pametan?
a) Da (1 bod)
b) Ne (0 bodova)

SABERI BODOVE!


Rezultat testa:

2 boda:  ti si lep i pametan
0 bodova: nisi ni lep, a ni pametan
1 bod: il' si lep, il' si pametan

lep