Igra asocijacija. Zadajem sama sebi pojmove i odmah odgovaram slikama u svojim mislima. Pokušajte i vi!
Prva asocijacija na "lepo?" Dete.
dete
slika
Prva asocijacija na "nežno"? Majka i dete.

majka i dete

Prva asocijacija na ljubav?
Mi, nekada...
mi
Prva na crveno? Makovi u polju.
makovi
Prva na slobodu? Vranac u trku...
 vranac
Na muziku?
"Adagio", Albinoni."And I love her", Bitlsi.

Adagio

Na savršeni dar? Bela ruža.

ruza