Zašto se burma nosi na domalom (4) prstu ?
Palac predstavlja vaše roditelje..
Kažiprst - vašu braću i sestre..
Srednji prst ste vi sami..
Domali prst je suprug(a)..
Mali prst su vaša deca..
Sada spojite prste leve i desne ruke, a srednje prste uvucite nazad.

prsti

Pokušajte prvo da odvojite samo palčeve .. Može? Naravno! Vaši roditelji su vaš oslonac u životu, ali vi uvek možete da  živite odvojeno od njih..
Sada isto pokušajte sa kažiprstima ! I vaša braća i sestre, ma koliko vam bili dragi, zasnovaće sopstvene porodice i živeće daleko od vas..
A kako ide sa malim prstima ? Da, i vaša deca će se jednog dana odvojiti od vas, i živeće odvojeno..
A SAD PROBAJTE DA ODVOJITE SAMO DOMALE PRSTE !!
Je li vam sada jasno zašto burma ide baš na taj prst!?