Dobila sam  link od Makedonke udate za Engleza, s pitanjem: "Šta se dobije kad se pomešaju Makedonci i Englezi? " Ovo! Uživajte!