Šta ćemo videti
u ogledalu,
dobrim delom
od nas zavisi.

Preterano radoznali
ostanu sami.

Treba znati
zadržati se u slici
i sačuvati je
lepom.

ogledala