Ako nastavimo ovim tempom da sečemo drveće (naročito u Beogradu!), mogli bismo se suočiti  sa ovakvim problemom!