Republika Srbija ima danas 6.437.460 stanovnika.

 Od toga je oko 2.200.000 penzionera. Ostaje dakle

 4.237.460 stanovnika koji moraju da obavljaju sve poslove.

 Ako odbijemo 1.450.000 dece i učenika, te oko 450.000 

 studenata, ostaje 2.337.460.

 Tu je još 650.000 nezaposlenih i oko 1.600.000 službenika

 koji jedva nešto rade. Ostaje dakle 87.460 ljudi.

 70.000 ih je na službi u vojsci, a 17.458 ih se nalazi u

 zatvorima. Prema tome ostaju samo dva siromaha koji moraju

 raditi sav posao:

 TI i JA.

 A šta ti radiš? Sediš pred kompjuterom i čitaš viceve?!

 Nije onda ni čudo što sam ja jedina

koja nešto radi u ovoj državi