Malo je reka kojima je podignut spomenik na samoj reci. Na prevodnici usred Vltave u Pragu ponosno stoji spomenik Vltavi, koja je predstavljena kao lepa devojka u pokretu, i ispod nje četiri devojke koje su njene pritoke.
spomenik Vltavi
Ko ne bi odao i takvo kameno priznanje ovako lepoj reci?
Vltava i Karlov most
Njeni su mostovi jaki i stameni, kao most Legija.
most Legija
Protiv poplava je brane balvani (mada ne znam kako to funkcioniše?)
balvani na Vltavi
Pošto je Vltava plitka i delimično plovna, između  Karlovog mosta i mosta Legija postoji prevodnica, koja dnevno prevede 800 brodova u oba smera.
prevodnica na Vltavi
Na lepoj reci odmaraju i šepure se beli labudovi. Nigde ih ne videh u tolikom broju

labudovi na Vltavi

...dok veliki Smetana s obale pogledom prati voljenu reku...

Smetana
 

(photos by sanjarenja56)