Najstariji spomenik crkvene arhitekture u Srbiji nalazi se na području Novog Pazara.

tabla Petrove crkve 

Crkva svetih apostola Petra i Pavla potiče iz 9. ili 10. veka. Sama crkva ima osnovu rotonde sa upisanim četverolistom i potiče iz vizantijskog doba, dok freske iz njene unutrašnjosti potiču iz X, XII i XIII veka.

 Petrova crkva

Kažu da je ovde kršten Sv. Sava.

Petrova crkva 2 

Pored crkve nalazi se staro groblje sa spomenicima u obliku krsta ili četverolista.

groblje Petrove crkve

(photos by sanjarenja56)