Jedna bela ruža
odvažno predata
pred radoznalim očima
ljubomornih.

Ovlašni dodir usana
kao pečat
na dogovor početka.

U peći žar, postelja topla.
bliskost vezuje, ispunjava,
neverica da sve to
nije samo san.

Na lepom žutom mostu
katanac zlatni.
Ključ u reku bačen.
Most dve duše
zaključane  u večnost.

most i katanac