U mome srcu
duboko
još dublje
sakrih tebe.
Niko te tamo
nikada
osim mene
naći neće.
Ni ti
kad bi svratio
ne bi sebe
tamo osetio.