I - Jednačina
Čovek = jede + spava = radi + uživa
Magarac= jede + spava
Dakle,
Čovek = magarac + radi + uživa
Dalje,
Čovek - uživa = magarac + radi
Kratko rečeno,
Čovek koji ne uživa = magarac koji radi

II - Jednačina
Muškarac = jede + spava + zarađuje novac
Magarac = jede +s pava
Dakle,
Muškarac = magarac + zarađuje novac
Znači,
Muškarac - zarađuje novac  magarac
Kratko rečeno,
Muškarac koji ne zarađuje novac = magarac

III Jednačina
Žena = jede + spava + troši
Magarac = jede + spava

Dakle,
Žena = magarac + troši

Što znači,
Žena - troši = magarac

Kratko rečeno,
Žena koja ne troši = magarac

ZAKLJUČAK:
iz jednačine II i III
Muškarac koji ne zarađuje = žena koja ne troši
Dakle muškarci moraju da zarađuju novac kako žene ne bi postale magarci!
(Zakon 1.)

I žene moraju trošiti kako muškarci ne bi postali magarci!
(Zakon 2.)