Danas sam čula, pa vam moram ispričati: Na katedri za signale i sisteme (nekadašnja katedra za automatiku) Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu grupa autora: Branko Kovačević (sada rektor Univerziteta), Željko Đurović (najpopularniji profesor fakulteta) i Srđan Stanković (šef katedre) objavila je i svim studentima koji su 2007. godine slušali taj predmet BESPLATNO podelila ogromnu (420 strana) i veoma kvalitetnu knjigu “Signali i sistemi”. Udžbenik je objavljen u okviru projekta koji su finansirali Austrian Development Cooperation /wus austria. Gde bi nam bio kraj kad bi svi tako radili! Zna li neko sličan primer ulaganja dobijenih  investicija za razvoj obrazovanja?

Signali i sistemi

Signali i sistemi 1