Mislim da je Marina Cvetajeva, ruska pesnikinja, najlepše definisala ljubav i odsustvo ljubavi. Vredi se zamisliti nad njenim viđenjima.

Voleti, znači videti čoveka onakvog kako ga je zamislio Bog, a roditelji ga nisu stvorili takvog.
Ne voleti, znači videti čoveka onakvog kakvim su ga stvorili roditelji.
Prestati voleti, znači videti sto, stolicu - umesto njega.

(Marina Cvetajeva)