Svakome od nas desilo se da smo osetili nedovoljnost reči da iskažemo ljubav. Da li da pokušamo sa više jezika? Kako vi to radite?