Eh, ovi naučnici...kad se razmahnu, svašta mogu da stvore. Iskreno se nadam da neću nigde sresti ovakva stvorenja, ali nikad se ne zna...