Teku dani
kao reka.
Kao vetrovi
u jedra mi duvaju,
kao duga
misli mi boje,
kao noć
tamom obavijaju.
Svaki dan drugačiji.
Pletu misli
pletivo bez kraja
zamršeno
razmršeno
sećanja puno.