Dal' će ona
ikada
shvatiti tegobu
besanih godina
dok sam te podizala?
Dal' će ona
brige moje
za tebe shvatiti?
Možda,
kad jednoga dana
svoje dete
bude podizala.