„Često mi se činilo da me ne razumeš dovoljno, a posle bi se pokazalo  da si videla unapred!“
„Redovno se to dešava u odnosu roditelja i dece, draga moja. Tek kad roditelj ode, shvatimo šta je značio i koliko nas je dobro poznavao!.“
„Pokušavam da shvatim na vreme, da mi posle ne bude žao. Eto, često se prisetim scene kad si prvi put pokazala koliko razumeš moju tugu. Videla si da plačem i nisi morala da pitaš, znala si da je otišao, jedini za kojeg si i ti mislila da je za mene.“
„Čim je mogao da ode od tebe, nije bio pravi!“
„Bila sam premlada, tata nije dozvoljavao da mi on bude blizu, bojao se da ću se udati i prekinuti blistav životni put.“
„Pravi ostaju, ma šta da se desi, ma ko da im brani!“
„Pa si sela pored mene i zapevala svojim lepim altom:
           Nikad nemoj plakati zbog ljubavi,
          To je zalud propuštena noć,
          Nikad nemoj plakati zbog ljubavi
          Јеr već sutra će nova ljubav doć!“
„Neverovatno da se sećaš...pa vidiš, došla je!“