Uramiću osmeh
kojim si me juče
dočekao.

Znaš li, mili,
koliko ti lepo
pristaje?

Za srce ću zauvek
tu sliku
okačiti

Da mi duša
zasvagda
osmehnuta bude

solje