maslina

Drvo života.
Drvo blagoslova.
Maslina.
 
Dal' si lepša,
dal' bogatija,
il' darežljivija
od dobrih vila?
 
Atina te gradu
izabrala.
Pametni te sebi
darivali.

Maslina.
Lepota i blagoslov
Svima.