Gde to nestaješ,
ponornico moja?
Da li ćeš
i kakav izroniti?
Hoće li to biti
divlja reka
snažan vir
il' krotka delta?

Samo ne budi
reka
bez povratka...

ponornica