Posle pljačke banke u Teksasu banda beži prema meksičkoj granici ali ih sustigne patrola policajaca. Šerif dovede prevodioca i zamoli ga da prevodi na španski. Onda se obrati vođi bande:
“Kaži mi gde ste sakrili novac ili pucam!”
Prevodilac na španskom: “Kaži gdje ste sakrili novac ili će te šerif na licu mesta ubiti!”
Vođa bande na španskom: “Kod drveta, na vrhu brda, dvadeset koraka na sever pa tri levo.”
Prevodilac šerifu, simultano, na engleskom: “Vođa bande kaže da se ne boji smrti!”
 
Zaključak: ne gledaju svi telenovele....pa slabo stoje sa španskim...