Ako se naučiš živeti u luci gorčine, sreća će se uvek sidriti negde drugde.

Ljubav, a ne vreme, leči sve rane.

Dobro je davati savet samo u dva slučaja: kada ga neko traži ili kada je pitanje života i smrti.

(Andy Rooney)