Sedela sam u čekaonici kod zubara i primetila diplomu zubara čije ime i prezime mi je bilo jako poznato: kad je nekad davno došao u naš razred - odmah sam bila zaljubljena u njega.
Međutim, kad je ušao u ordinaciju, to nije bio on, već neki sedi  dedica, izboranog lica, s debelim naočarima.
Ipak, kad sam sela na stolicu, nisam mogla izdržati i upitala sam ga:
"Jeste Vi išli u V. gimnaziju?"
Rekao je: "Da, maturirao sam 1973. godine. Otkud znate?"
"Pa bili ste u mom razredu!", odgovorila sam oduševljeno.
I onda je taj odvratni, sedi, ćoravi, izborani pederčina rekao:
"A šta ste predavali?"

Nema ti spasa