Hemijska analiza žene

Element: žena
Simbol: Ze
Pronašao: Adam
Atomska težina: optimalna 54 kg, ali varira od 40 do 200
Učestalost elemenata: dovoljne količine se mogu naći u urbanim sredinama

FIZIČKE OSOBINE:
- površina obično presvučena premazom u boji;
- proključa odjednom, mrzne se bez razloga;
- topi se ako se primeni odgovarajući postupak;
- neukusna je ako se pogrešno proba;
- element se retko nalazi u devičanski čistom stanju

HEMIJSKE OSOBINE:
- lako se jedini sa zlatom, srebrom i dragim kamenjem
- apsorbuje velike količine skupih materijala
- može da eksplodira iznenada, bez prethodnog upozorenja i bez razloga
- ne rastvara se u vodi, ali joj se aktivnost znatno uveća ako se natopi
alkoholom
- najefikasniji poznati element za smanjenje količine novca kojeg čovek
ima u banci

NAJčEšćA UPOTREBA
- pre svega kao ukras, naročito u sportskim kolima
- odličan medikament za relaksaciju

IZVRŠENI OPITI
- pocrveni kada se zatekne bez ambalaže
- pozeleni kada se stavi pored boljeg uzorka
- proključa (na bilo kojoj temperaturi i bez obzira na pritisak) kada ste
sa istim elementom u okolini

OPASNOSTI
- veoma opasan element, osim u rukama stručnjaka
- ilegalno je imati vise od jedne, mada se može posedovati i više pod
uslovom da se drže na različitim lokacijama, sve dotle dok elementi ne
dođu u direktan kontakt jedan sa drugim!