Zimi putovanja nisu tako lepa kao leti, ali nekad se i to mora.

ohrid

Ako u svemu umete da vidite lepotu, videćete je!

ohrid 1

A još i kad je zaista lepo...i kad su povodi lepi...živeli!

zdravica